Politica de confidentialitate

Cine suntem?

SC 3D Stone Ornament Srl, Targu Mures, Str Regele Ferdinand 10b/7, Ro 37341660, J 26/340/2917, acționează în calitate de operatori al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul magazinului online www.ornamente3d.com (în continuare „Site”).
Operatorul au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului le furnizează în procesul de înregistrare și cumpărare de produse specifice în magazinului online.

Ce date prelucrăm?

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului, pentru scopul logării pe Site şi pentru a prelucra eventualele comenzi ale acestora. Operatorul prelucrează de asemenea date agregate pentru a analiza preferințele utilizatorilor pe Site. Această prelucrare se face însă pe baze agregate.

În general, Operatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, parolă, număr de telefon, adresă poştală, fotografie de profil. Operatorul prelucrează datele tale de identificare și de contact pentru scopul verificării corectitudinii datelor furnizate, al evitării fraudelor și pentru scopul logării pe Site-urile. De exemplu în cazul în care Operatorul suspecă ca datele furnizate și informațiile încărcate în baza de date a magayinului online sunt greșite te vom putea contacta pentru verificarea și(sau) corectarea acestora.

Operatorul prelucrează datele pe baza temeiurilor legale prevăzute în legislația aplicabilă.

Cui divulgăm datele personale?

Stocăm datele tale cu caracter personal pe serverele noastre din România, însă vom putea să le stocăm pe platforme cloud operate de furnizori de servicii cloud din Uniunea Europeană. Operatorul va putea de asemenea să transmită datele partenerilor contractuali, în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea lor se face conform legislației în vigoare.

Operatorul vor putea transmite datele tale cu caracter personal autorităților publice, în condițiile legii. De asemenea, datele vor putea fi transmise către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai Operatorilor. Operatorul vor putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilicite. Operatorul vor putea transfera datele personale atât afiliaților săi cât și altor entități din Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie) în vederea realizării de statistici și alte tipuri de rapoarte.

Cât timp păstrăm datele personale?

Vom păstra datele cu caracter personal pană la ștergerea contului tău de pe Site-urile noastre. Anumite date ar putea fi reținute mai mult timp în cazul în care acestea sunt necesare pentru investigarea fraudelor sau a oricărei activități ilicite.

Cookies

Site-urile conțin cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

• Cookie-uri de funcționalitate: aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare, și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele de preferințe

• Cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor acestuia. Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.aboutcookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe siteuri.

Drepturile tale

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

a) Accesarea datelor: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele dvs., perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile tale specifice. De asemenea, poți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.

b) Rectificare: ne poți solicita să modificăm datele tale cu caracter personal care sunt incorecte sau, dacă este necesar, să completăm datele, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor suplimentare relevante.

c) Retragerea consimțământului: în cazul în care ai consimțit la prelucrarea datelor pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale, îți vei putea retrage oricând consimțământul trimițând un mail la adresa sales@ornamente3d.com.

d) Ștergere: Ne poți solicita să ștergem datele tale atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate și prelucrate;

• ți-ai retras consimțământul, iar Operatorul nu are alt temei pentru prelucrarea datelor.

• datele tale sunt prelucrate contrar legii;

• te-ai opus prelucrării datelor tale și nu există alte motive legitime pentru care acestea să fie prelucrate;

• datele tale trebuie șterse conform legii.

e) Opoziție: ai posibilitatea să te opui oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal, pentru motive ce țin de situația ta personală, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

f) Dreptul la portabilitatea datelor ai dreptul să primești datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat prin completarea formularului de înregistrare într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

g) Restricționare: poți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile despre acuratețea, actualitatea datelor tale și legalitatea prelucrării acestora, și când, deși noi nu mai avem nevoie de datele tale, trebuie să le păstrăm pentru a stabili, exercita sau susține un drept în instanță, la cererea ta.

Pentru a putea exercita drepturile menționate mai sus precum și a obține orice lămuriri / informații suplimentare privind prelucrarea datelor tale, te rugăm să contactezi SC 3D Stone Ornament Srl din Targu Mures, str Regele Ferdinand 10b/7.

Depunerea unei plângeri: poți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro); de asemenea, îți poți exercita orice drepturi pe care le ai în legătură cu prelucrarea la alte autorități competente.

3D Stone Ornament